Stilling som graver ved Gravlev Kirkegård, Gravlev Sogn, Rebild provsti er ledig pr. 1. juni 2024

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du vores nye graver?

Vi forventer, at du:

  • er faglært gartner – gerne anlægsgartner med erfaring fra arbejdet på kirkegårde.
  • har ansvaret for den daglig drift, vedligeholdelse og udvikling af kirkegården i et tæt samarbejde med kollega og menighedsrådet – herunder kirke- og kirkegårdsudvalget samt kirkeværge
  • er en engageret og loyal medarbejder med høje kvalitetskrav til arbejdet på kirkegården.
  • har en positiv tilgang til brugerne og er parat til at møde mennesker i både glæde og sorg.
  • har lyst til og respekt for de arbejdsopgaver, der udgør stillingen.

Det er en fuldtidsstilling – gennemsnitlig 37 timer pr. uge

Graveren skal varetage følgende opgaver:

  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • kirketjeneste ved kirkelige handlinger
  • passe alle vores udenomsarealer
  • stå for snerydning og saltning

Gravlev Sogn har 402 indbyggere, 2 (inklusiv graveren) ansatte ved kirkegården. Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.


Ansættelse sker ved Gravlev Sogns Menighedsråd beliggende Gravlevvej 25, Gravlev, 9520 Skørping.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, hvis du har gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 387.425,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 319.056,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 22.836,18. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Jytte Abildgaard på telefonnummer 20 96 50 69/mail 8336fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8336fortrolig@sogn.dk  

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. marts 2024.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 15.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rebild Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Gravlev Kirke, Gravlevvej, 9520 Skørping

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6004890

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet