Nyheder fra Skørping

0 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Skørping og omegn

Job tilbydes:
Pædagog til Børnehuset Skovpavillonen
– Dagtilbuddene i SkørpingStillingen er timemæssigt på 32 timer, med opstart 1. februar 2022Børnehuset Skovpavillonen er en vuggestue normeret til 20 vuggestuebørn. Den er startet 1. november 2021, og har til huse i en pavillon beliggende ved Børnehuset Skovtrolden, Degnevænget 25 i Skørping. Skovpavillonen skal flytte i nybygget aldersintegreret institution – forventeligt i 2023.Dagtilbuddene i Skørping består af dagplejen i Skørping/Rebild, Børnehuset Skovtrolden, Børnehuset 100 meter skoven og Børnehuset Skovbjørnen, Børnehuset Skovpavillonen. Organisationen består af 1 Dagtilbudsleder og 3 daglige pædagogiske ledere. Institutionerne er beliggende i Skørping by i naturskønne omgivelser, og vi samarbejder på tværs af institutionerne på flere niveauer og forskellige områder.Dagtilbuddene i Skørping tager afsæt i fælles værdier, som er:Nærvær, Anerkendelse og SamarbejdeDet er vigtigt for os, at barnet og familien bliver set, hørt og føler sig værdsat, og vi vægter vores værdier højt i samarbejdet. Vi arbejder med ICDP, Mindmapping og med elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan og i de forskellige pædagogiske sammenhænge og emneuger.VI søger nye kollegaer, der har følgende kompetencer og erfaringSom pædagog hos os har man et stort ansvar for at være opsøgende på informationer og samtidig besidde evne til at videreformidle og skabe dialog til forældre, kollegaer og samarbejdspartnere.Du skal som pædagog trives med at arbejde selvstændigt og evne at opsøge den sparring og støtte, der måtte være behov for. Vi vægter, at du har forståelse for forskellighed, er nysgerrig, er imødekommende og fleksibel, så vi sammen får skabt de bedste rammer for børnene og deres familier.I vores pædagogiske arbejde vægter vi, atDu har gode samarbejdsevner, internt som eksternt.Du ser muligheder i natur og udeliv, og er indstillet på at opholde dig meget ude samt igangsætte udeaktiviteter.Du ser muligheder fremfor begrænsninger og har et positivt livssyn, hvor du tager udgangspunkt i barnets eller familiens ressourcer.Du skal kunne se “bag om” barnets handlinger og “se” den positive hensigt.Du kan se muligheder i en stor organisation.Du er fagligt velfunderet og reflekterende.VI forventer, atDu er uddannet pædagog og gerne med erfaring indenfor dagtilbudsområdet.Du er tydelig og autentisk i samværet med børn og voksne.Du kan tage selvstændigt ansvar for planlægning af møder, samtaler og aktiviteter samt stå for udførelsen af dette.Du holder fokus på kerneopgaven, også i pressede situationer.Du evner og har fokus på at reflektere over egen og fælles praksis.Du er loyal over for beslutninger og aftaler, der laves i dagtilbuddet.Du har lyst til og erfaring med arbejdet med børn, samt evner at møde børn og familier professionelt, empatisk og anerkendende.Du kan formulere dig i skrift og tale.Du har interesse for faglig praksis og lyst til teoretisk udvikling sammen med kollegaer og ledelse i dagtilbuddet.Du har kendskab til- og skal arbejde ud fra ICDP´s samspilstemaer.Du ser muligheder for pædagogisk arbejde med digitalisering, sprog og natur.Du er fysisk robust til hverdagen i vuggestue.Du brænder for at være med til at sætte dit præg på nystartet institution, og bakke op omkring de eksisterende værdier og arbejdsmetoder.VI lægger vægt påAt den enkelte medarbejder trives, og vi tager alle ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø i dagtilbuddet.Vi tager os selv alvorligt i vores arbejde med børnene og værdsætter samarbejdet med eksterne faggrupper, og vi ser dette som et godt supplement til vores egen faglighed og faglige udvikling.Åbenhed og ærlighed.Derudover er dagtilbud i Rebild Kommune en del af Velfærdsaftalen fra juni 2021 og 3 år frem. Det betyder, at vi er i gang med et spændende forløb, hvor vi er frisat fra rigtig meget lovgivning på området. En frisættelse som giver mulighed for at bruge vores faglighed på andre eksperimenterende prøvehandlinger, som i sidste ende skal give mere tid sammen med børnene.Løn- og ansættelsesvilkårLøn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med BUPL.Det er Rebild Kommunes politik, at der vil blive anmodet om tilladelse til indhentning af børneattest.Hvis ovenstående har vakt din interesse, så læs mere på vores hjemmeside, som du kan finde på Dagtilbuddene i Skørpings hjemmesideAnsøgningsfristMandag den 3. januar 2022 kl. 9.00.Samtaler forventes afholdt torsdag d.13. januar 2022 fra kl. 13.00Hvis du har yderligere spørgsmål,er du velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder Luise Sørensen på telefon 99 88 81 62 eller dagtilbudsleder Monica Beier på telefon 99 88 81 68.Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Den 1. januar 2019 blev der indført røgfri arbejdstid – og matrikler for alle ansatte i Rebild Kommune
Rebild Kommune
Indrykket 30. november på JobNet
Job tilbydes:
Husassistent til Børnehuset Skovtrolden
Dagtilbuddene i SkørpingBørnehuset Skovtrolden søger husassistent pr. 1. februar 2022, eller snarest herefter. Stillingen er på 25 timer indtil videre.Børnehuset Skovtrolden består af 40 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn, og Skovpavillonen 20 vuggestuebørn.Vi har forældrevalgt frokostordning i Skørping, som vælges for 2 år ad gangen. Vi har haft frokostordning siden 2013, og har stor erfaring med dette. Menuen er fastlagt af Fru Hansens Kælder, og er afstemt efter børnenes alder, og der er en høj økologi procent.Bestyrelsen har valgt eftermiddagsmaden ligeledes serveres, og denne menu er sammensat af husassistenterne i området.Vi tilbyderGrundig introduktion til jobfunktionen med mentor ordning og praktikFlere årlige møder på tværs i organisationen i Skørping med de øvrige husassistenter, hvor der udveksles erfaringerStor tillid og fleksibilitet i hverdagen til løsning af opgavenEt job, hvor du som husets madmor får stor opmærksomhed fra børn og personaler – ”uhm her dufter godt – uhm det ser lækkert ud” ??Et job hvor du fysisk er placeret midt i husets hjerte, og møder alle på deres vej rundt i husetEn organisation præget af godt humør og arbejdsglæde, og hvor udfordringer løses i samarbejdeVi forventerAt du kan lide at lave mad til en stor flok sultne børn, og sætter en ære i, at få menuen til at se indbydende udAt du har flair for at bruge PC, da al bestilling foregår den vejAt du bruger din sunde fornuft ved indkøb, så budgettet overholdesAt du kan trives i at være midt i huset, hvor der er opmærksomhed på dig hele dagenAt du har lyst til at snakke med børnene om stort og småt, når de har noget på hjertet, som du skal være en del afAt du tager aktiv del i og tager ansvar for at vi bibeholder et konstruktivt og udviklende personalesamarbejdeAt du sætter en ære i det arbejde du laver, med fokus på udvikling af sunde madvaner hos børnegruppenAt du kan lide at have en travl dag, hvor maden skal være færdig efter aldersgruppens behovAt du er grundig med oprydning, hygiejne og egenkontrol, så vi bibeholder vores Elite SmileyHar du spørgsmåltil jobbet, er du velkommen til at kontakte daglig leder i Børnehuset Skovtrolden – Luise Sørensen på telefon 99 88 81 62.Ansøgningsfrist3. januar kl. 9.00.Samtaler forventes afholdt 10. januar om formiddagen.Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Den 1. januar 2019 blev der indført røgfri arbejdstid – og matrikler for alle ansatte i Rebild Kommune
Rebild Kommune
Indrykket 6. december på JobNet
Job tilbydes:
Dagplejer til Dagtilbuddene i Skørping
Er du klar til et spændende arbejde i vores organisation, så se med her...Vi har mange børn i vores område, så vi mangler måske dig til at være med til at give dem en spændende dag.Vi søger derfor endnu en dagplejer, med opstart efter aftale.Vi er en organisation, som består af 8 dagplejere samt 4 børnehuse. Vi arbejder ud fra værdierne NÆRVÆR, ANERKENDELSE og SAMARBEJDE. Værdierne er udgangspunkt for vores pædagogiske praksis i hele organisationen og er kædet sammen med Velfærdsaftalens beskrivelse, samt ICDP´s samspils temaer.At være en del af Velfærdsaftalen betyder, at vi arbejder meget eksperimenterende for at finde den bedste løsning på, at øge kvaliteten i dagtilbuddene.Vi tilbyderEn alsidig hverdag med nogle meget engagerede kollegaer.Et samarbejde på tværs af dagplejere og med personale i husene, som giver en masse faglig sparring og kollegialt samvær.Mulighed for indflydelse på tilrettelæggelse af egen hverdagEn organisation, der ser forskellighed som en styrkeEn organisation, der betragter fejl som justerbar læringEn organisation hvor humor, og det at kunne grine sammen, styrker fællesskabetVi forventerAt du er god til at skabe relationer til børn, forældre og kollegaerAt du kan strukturere en hverdag ud fra børnegruppens behov og justere dig i forhold til den enkelte dagAt du kan arbejde selvstændigt og tage beslutninger med udgangspunkt i vores værdierAt du samtidig er lydhør og kan indgå i faglig sparring om den pædagogiske praksisAt du har lyst til at indgå i en større organisation, som indebærer tæt samarbejde med kollegaer og ledelsen – en ledelse som er tæt på og vægter dialogenAt vi spiller hinanden gode med hver vores faglighed, og at der ikke er langt fra ord til handlingAt du deltager aktivt i legestuerne hver anden ugeAt du deltager i ICDP kursus niveau 1At du har en egnet bolig til formålet, samt at du og din familie er indstillet på, at jeres hjem også er en arbejdsplads 48 timer om ugen.Som appetitvækker er her beskrivelser fra dine kommende kollegaer om livet som dagplejer i Skørping:”Du vil opleve dagplejebarnets store udvikling fra det første år, og frem til det skal i børnehave. Det er så livsbekræftende”.”Et spændende arbejde, hvor du selv tilrettelægger din hverdag. Der er mange muligheder for oplevelser med børnene. Skovture, lave kreativt, synge, læse, danse og meget mere. Du vil møde et hold vidunderlige kollegaer og en skøn ledelse.””At være dagplejer er ikke kun et job, men en livsstil””Børn elsker at være ude i naturen – vi laver alt fra at tage på skovture, til at skære rødbeder”Har du spørgsmåltil stillingen, kan du kontakte daglig pædagogisk leder Luise Skall Sørensen på telefon 99 88 81 62.Hun vil også kunne formidle kontakt til en dagplejer, som vil kunne besvare evt. spørgsmål fra dig om jobbet.Ansøgningsfrist1. marts 2022 kl. 9.00.Vi holder løbende samtaler, hvorfor du kan forvente svar senest 03.03.2022.Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Den 1. januar 2019 blev der indført røgfri arbejdstid – og matrikler for alle ansatte i Rebild Kommune
Rebild Kommune
Indrykket 30. november på JobNet
Job tilbydes:
Pædagoger til Skørping Skole
Skørping Skole søger 1-2 uddannede pædagoger Vi søger 1-2 pædagoger til Skørping Skole med start hurtigst muligt. Du skal primært varetage opgaver i SFO-regi, men der er også mulighed for at varetage støtte- og vikartimer.Vi forventer, at du gennem kreativitet, varme og humor tør sætte sig selv i spil med henblik på at skabe et godt fagligt og socialt læringsmiljø for skolens børn, og som vil indgå i et konstruktivt samarbejde med kolleger og forældre. Timefordelingen vil være 25 timer i SFO’en med mulighed for støtte- og vikartimer i skoledelen med op til 12 timer, afhængig af eget ønske.Skørping Skole ligger dejligt placeret i Rold Skov og alligevel tæt på både by og station. Skolen har tre/fire spor med ca. 665 elever fordelt på 0.-9. årgang, hvoraf de 250 børn går i SFO og klub. Derudover har vi på Skørping Skole tilknyttet specialklasserne AK og Skoven. Enkelte af disse børn går i vores SFO.Da skolen ligger i Rold Skov og er DGI-certificeret, er vi meget optaget af at udnytte alle de muligheder, der ligger i uderummet med henblik på at øge og forbedre børnenes faglige og sociale kompetencer.Vi forventer, at vores kommende kollegahar blik for det enkelte barns styrker, kompetencer og behov.er god til at skabe relationer til børnene.er anerkendende overfor børn, forældre og kollegaerer frisk på at afprøve nye ”skøre og skæve” aktiviteter med børnene i SFO-tiden.er stabil og deltager positivt og konstruktivt i arbejdet i SFO’enhar et godt humør, er fleksibel og bidrager til en god arbejdsplads.Du kan få yderligere oplysningerved at kontakte afdelingsleder Jens Lund Jensen på telefon 24 43 88 47.Se også Skørping Skoles hjemmeside.Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.Rebild Kommune indhenter børne- og straffeattest.AnsøgningsfristTirsdag den 4. januar 2022 kl. 12.00.Samtaler forventes afholdt i uge 2.Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Den 1. januar 2019 blev der indført røgfri arbejdstid – og matrikler for alle ansatte i Rebild Kommune
Rebild Kommune
Indrykket 1. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk