Pædagogmedhjælpere til Dagtilbuddene i Skørping

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

HOS OS ER 2+2 = 5!
Sammen kan vi mere, derfor mangler vi dig!

I Dagtilbuddene i Skørping mangler vi personale, som vil indgå i et glædesfyldt og udviklende miljø, med Rold Skov som nærmeste nabo.
Stillingerne forventes besat 1. juli 2024 - eller efter aftale.

Vi søger følgende

 • Til Børnehuset Skovhaven, som er en 30 børns børnehave, beliggende i Hellum lidt udenfor Skørping by.
  • En pædagogmedhjælper 37 timer.
   I stillingen er der indtil videre indlagt timer i køkkenet, til forberedelse af vores frokostordning.
 • Til Børnehuset Skovpavillonen, som er en 20 børns vuggestue.
  • En pædagogmedhjælper 37 timer

Der er mulighed for justering af timetallet efter aftale.

Dagtilbuddene Skørping består af 1 Dagtilbudsleder, 3 daglige pædagogiske ledere, dygtige og kompetente medarbejdere samt en masse skønne børn og forældre.

Institutionerne er beliggende i Skørping området i naturskønne omgivelser, og vi samarbejder på tværs af institutionerne på flere niveauer og forskellige områder. Distriktet består af to aldersintegrerede institutioner, en vuggestue, dagpleje og to børnehaver.

Dagtilbuddene i Skørping tager afsæt i de fælles værdier:
Nærvær, Anerkendelse og Samarbejde

Det er vigtigt for os, at barnet og familien bliver set, hørt og føler sig værdsat, og vi vægter vores værdier højt i samarbejdet.

Derudover er Rebild Kommune en del af Velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet indtil sommeren 2025, og dermed fri sat fra en stor del af lovgivningen. Det betyder, at der er få regler og procedurer, og det giver dig mulighed for, i samarbejde med dine kollegaer, at arbejde eksperimenterende og undersøgende på hverdagspraksis.

Narrativer som ”FRI TIL, TILLID, AT HAVE HINANDENS RYG, PROFESSIONEL
DØMMEKRAFT” er begreber, som vi arbejder med i vores samarbejde med hinanden.

Vi værdsætter en kvalitetsfyldt hverdag for børn, forældre, personale og samarbejdspartnere.

I vores pædagogiske arbejde vægter vi at
 • Du har gode samarbejdsevner, internt som eksternt.
 • Du ser muligheder i natur og udeliv, og er indstillet på at opholde dig meget ude samt igangsætte udeaktiviteter.
 • Du ser muligheder frem for begrænsninger og har et positivt livssyn, hvor du tager udgangspunkt i barnets eller familiens ressourcer.
 • Du skal kunne se “bag om” barnets handlinger og “se” den positive hensigt.
 • Du kan se muligheder i en stor organisation.
 • Du er fagligt velfunderet og reflekterende.
 • Du arbejder efter vores vision, og “tør gå med det der virker” samt bidrager til at “vi gør hinanden gode gennem vores værdier”

Vi forventer at
 • Du har lyst til og interesse for dagtilbudsområdet.
 • Du er tydelig og autentisk i samværet med børn og voksne.
 • Du holder fokus på kerneopgaven, også i pressede situationer.
 • Du evner og har fokus på at reflektere over egen og fælles praksis.
 • Du er loyal over for beslutninger og aftaler, der laves i dagtilbuddet.
 • Du evner at møde børn og familier professionelt, empatisk og anerkendende.
 • Du kan formulere dig i skrift og tale.
 • Du har interesse for faglig praksis og lyst til teoretisk udvikling sammen med kollegaer og ledelse i dagtilbuddet.
 • Du ser muligheder for pædagogisk arbejde med digitalisering, sprog og natur.

Vi lægger vægt på
 • At alle medarbejdere certificeres i ICDP, og tilbydes niveau 1.
 • At den enkelte medarbejder trives, og vi tager alle ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø i dagtilbuddet.
 • Vi tager os selv alvorligt i vores arbejde med børnene og værdsætter samarbejdet med eksterne faggrupper, og vi ser dette som et godt supplement til vores egen faglighed og faglige udvikling.
 • Åbenhed og ærlighed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med FOA.

Det er Rebild Kommunes politik, at der vil blive anmodet om tilladelse til indhentning af børneattest.

Hvis ovenstående har vakt din interesse, så læs mere på Dagtilbuddene i Skørpings hjemmeside.

Ansøgningsfrist
Fredag den 3. maj kl. 9.00.
Samtalerne forventes afholdt 30. maj 2024 fra kl. 12.30.

Hvis du har yderligere spørgsmål,
 • er du velkommen til at kontakte
 • pædagogisk leder Gitte Markussen på telefon 99 88 93 95 – Børnehuset Skovhaven eller
 • pædagogisk leder Luise Skall Sørensen på telefon 99 88 81 62 – Børnehuset Skovpavillonen.


Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Den 1. januar 2019 blev der indført røgfri arbejdstid – og matrikler for alle ansatte i Rebild Kommune

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rebild Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Børnehusene i Skørping, Gammel Skørpingvej, 9520 Skørping

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6032316

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet