Lærer med souschef-funktion samt lærer på 0,75 årsværk

Profilbillede
dato

Gregers Krabbe Friskole søger to lærere – den ene lærer med souscheffunktion og den anden lærer i en ca. 75 % stilling

 

 

Da vores dygtige souschef efter 10 års ansættelse har valgt at søge nye udfordringer og vores anden dygtige kollega går ned i tid, søger vi to nye medarbejder til faste stillinger. Fra 5. august 2024.

 

Om Gregers Krabbe

Gregers Krabbe er en samlet betegnelse for vores fire institutioner: Naturvuggestuen- og børnehaven, friskolen og SFO’en Krabben.

Friskolen slog dørene op for første gang i 2005, og det samlede elevtal er i dag på ca. 108 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Vores opland er stort, og vi har egen skolebus, som kører en stor del af vores elever til og fra skole hver eneste dag.

 

Vores motto: "Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele" rummer den samarbejdsånd, som findes på skolen, blandt eleverne, forældrene og medarbejdere. Gregers Krabbe er en dynamisk enhed og friskole, hvor en overskuelig hverdag danner grundlaget for et frugtbart læringsmiljø, hvor den enkelte elev er i centrum.

 

På Gregers Krabbe ønsker vi at skabe en tryg hverdag, hvor alle trives og har lyst til at lære. Dette er vores vision. Som friskole har vi en gruppe af forældre og ansatte, som lægger stor vægt på vores værdier, som blandt flere er:

 • Vi er inspireret af et Grundtvig/Koldsk menneskesyn, som fokuserer på det enkelte barns dannelse, livsduelighed og glæde ved at lære.
 • Vi tror på, at læring finder sted gennem meningsfulde oplevelser, og derfor arbejder vi med ”åbne vinduer til verden”.
 • Det enkelte barn udvikles med afsæt i det sociale fællesskab og med respekt for hinandens forskelligheder.
 • Vi møder hinanden med positive forventninger og i et konstruktivt samarbejde om det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.

 

 

Hvad søger vi?

Vi søger en lærer til en fuldtidsstilling m. souscheffunktion og en lærer til en deltidsstilling på ca. 75 %. Vi ønsker os, at begge lærere enten har dansk eller matematik på linje. Ellers er din fagkombination ikke det vigtigste, da vi er godt dækket ind. Vi er altså åbne overfor dig som kandidat og ser matchet mellem os og dig som det vigtigste, og at du brænder for at undervise.

 

Souscheffunktionens arbejdsopgaver omfatter bl.a. koordineringsopgaver både eksternt og internt, skemalægning, sparring med skoleleder, indkøb af undervisningsmateriale, nogle administrative opgaver mv. Ovenstående planlægges og sker i en dialog med skoleleder. Der er reduktion i lektionstimetallet og der gives desuden et souscheftillæg til stillingen.  

 

Først og fremmest søger vi to medarbejdere, som kan identificere sig med vores værdigrundlag. Din personlighed og evne til tæt samarbejde med elever, forældre og kollegaer er helt central. Med andre ord søger vi medarbejdere, som falder naturligt ind i vores skolekultur, og som kan bidrage til den fortsatte udvikling heraf.

 

Herudover vægtes følgende:

 • Du er uddannet lærer og struktureret
 • Du er stabil, fleksibel og omstillingsparat i en travl og spændende hverdag
 • Du er anerkendende i din tilgang, og kan hjælpe børnene på rette vej ved at fokusere på deres ressourcer
 • Du har fokus på børnenes trivsel og læring
 • Du er tydelig i klasserumsledelse og anvender undervisningsformer, der understøtter mange måder at lære på
 • Du ser forældreengagementet som en ressource, og ser samarbejdet som nøglen til at opnå successer sammen med børnene

 

Hvad tilbyder vi?

 • En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor humor og seriøsitet er en fast del af hverdagen
 • Et job med mulighed for at sætte dine talenter i spil
 • En masse glade børn, som har brug for en omsorgsfuld og tydelig voksen
 • En arbejdsplads med ordnede forhold og hvor kurser/efteruddannelse prioriteres højt
 • En arbejdsplads med fagligt dygtige kollegaer og med et godt socialt sammenhold

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Aflønning sker efter gældende overenskomst med FSL. Vores ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere arbejdssteder. Anfør kontaktinfo på reference i din ansøgning. Ved ansættelse indhentes straffe- og børneattest efter gældende lovgivning. 

 

Har du uddybende spørgsmål til stillingsopslaget kan skoleleder Morten Kjeldgaard Thygesen kontaktes på leder@gregerskrabbe.dk eller tlf. 98 37 33 40 (skriv en sms eller mail, hvis telefonen ikke bliver svaret). Har du lyst til at besøge Gregers Krabbe, så holder vi ”åbent hus” for interesserede kandidater torsdag d. 23. maj kl. 8-10.

 

Ansøgning stiles til nævnte mail med teksten "lærer" eller ”lærer med souscheffunktion” i emnefelt. Ansøgningsfrist er fredag d. 24. maj kl. 12.00.

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 27. og tirsdag d. 28. maj tidsrummet 15.00-20.00.

 

Ansøgere der ikke har hørt fra os senest mandag d. 27. maj, er desværre ikke kommet i betragtning.

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rebild Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Gregers Krabbe Friskolen, Haverslevvej, 9520 Skørping

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 29-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6042173

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet