Børnehaveklasseleder og SFO-pædagog

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Gregers Krabbe Friskole søger en vikar som børnehaveklasseleder og SFO-pædagog

Da vores dygtige børnehaveklasseleder skal have  orlov, søger vi ny medarbejder i et vikariat i en kombinationsstilling som børnehaveklasseleder og SFO-pædagog i perioden efter jul indtil vinterferien.

Om Gregers Krabbe
Gregers Krabbe er en samlet betegnelse for vores fire institutioner: Naturvuggestuen- og børnehaven, friskolen og SFO’en Krabben. 
Friskolen slog dørene op for første gang i 2005, og det samlede elevtal er i dag på ca. 105 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Vores opland er stort, og vi har egen skolebus, som kører en stor del af vores elever til og fra skole hver eneste dag.

På Gregers Krabbe ønsker vi at skabe en tryg hverdag, hvor alle trives og har lyst til at lære. Dette er vores vision. Som friskole har vi en gruppe af forældre og ansatte, som lægger stor vægt på vores værdier, som blandt flere er:
●    Vi er inspireret af et Grundtvig/Koldsk menneskesyn, som fokuserer på det enkelte barns dannelse, livsduelighed og glæde ved at lære.
●    Vi tror på, at læring finder sted gennem meningsfulde oplevelser, og derfor arbejder vi med ”åbne vinduer til verden”.
●    Det enkelte barn udvikles med afsæt i det sociale fællesskab og med respekt for hinandens forskelligheder.
●    Vi møder hinanden med positive forventninger og i et konstruktivt samarbejde om det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.

Om SFO’en Krabben
Krabben holder til i friskolens lokaler og har ca. 65 tilmeldte børn. Vi er kendt for et højt aktivitetsniveau, hvor større og mindre projekter danner rammen for de pædagogiske aktiviteter. Vi søger en SFO-pædagog, som er idérig og pædagogisk reflekteret omkring hvilke aktiviteter, der skal planlægges og gennemføres i vores SFO-tilbud. 

Hvad søger vi?
Vi søger en ny medarbejder i et vikariat på fuld tid. Der er tale om en delt stilling på hhv. friskolen og i SFO’en. Fordelingen vil være 75% på friskolen og 25% i SFO’en.

Først og fremmest søger vi en medarbejder, som kan identificere sig med vores værdigrundlag. Din personlighed og evne til tæt samarbejde med elever, forældre og kollegaer er helt central. Med andre ord søger vi en medarbejder, som falder naturligt ind i vores skolekultur, og som kan bidrage til den fortsatte udvikling heraf.
 
Herudover vægtes følgende:
●    Du er stabil, fleksibel og omstillingsparat i en travl og spændende hverdag
●    Du er anerkendende i din tilgang, og kan hjælpe børnene på rette vej ved at fokusere på deres ressourcer
●    Du har fokus på børnenes trivsel og læring
●    Du er tydelig i klasserumsledelse og anvender undervisningsformer, der understøtter mange måder at lære på

Hvad tilbyder vi?
●    En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor humor og seriøsitet er en fast del af hverdagen
●    Et job med mulighed for at sætte dine talenter i spil
●    En masse glade børn, som har brug for en omsorgsfuld og tydelig voksen
●    En arbejdsplads med fagligt dygtige kollegaer og med et godt socialt sammenhold


Løn- og ansættelsesvilkår
Aflønning sker efter gældende overenskomst med BUPL. Vores ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere arbejdssteder. Anfør kontaktinfo på reference i din ansøgning. Ved ansættelse indhentes straffe- og børneattest efter gældende lovgivning. 

Har du uddybende spørgsmål til stillingsopslaget kan skoleleder Morten Thygesen kontaktes på  tlf. 98 37 33 40. Ansøgning stiles til leder@gregerskrabbe.dk med teksten "Børnehaveklasseleder" i emnefelt. Ansøgningsfrist er torsdag d. 7. december 2023 kl. 12.00 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest torsdag d. 7. december 2023 kl. 12.00

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Rebild Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Gregers Krabbe Friskolen, Haverslevvej, 9520 Skørping

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949425

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet